Bratek Consluting

Profesjonalne zarządzanie

Bratek Consulting

62 735-63-14

info@bratekconsulting.pl

O firmie

Bratek Consulting – skąd przychodzimy

Bratek Consulting to firma zbudowana na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu grupy konsultantów biznesowych. Podstawą do jej stworzenia stały się obserwacje oraz wnioski ze złożonych przedsięwzięć i projektów, realizowanych dla klientów korporacyjnych w Polsce i za granicą. W ten sposób zrodziła się unikalna formuła pracy i „Energia dla organizacji” – portfel narzędzi oferowanych przez Bratek Consulting.

Bratek Consulting – Misja firmy

Dostarczyć praktyczne umiejętności, które pozwalają osiągnąć rezultaty i korzyści.

Kierując się tą misją oceniamy wartość naszej pracy dla klientów i nasz wkład w osiąganie przez nich sukcesów. Odnosimy się do mierzalnych korzyści, które użytkownicy mogą realizować jako rezultat współpracy z Bratek Consulting i efekt zastosowania proponowanych rozwiązań. Warsztaty i szkolenia oraz usługi doradcze tworzyliśmy opierając się na diagnozie, wynikającej z obserwacji wielu firm i projektów:

1. Wiedza, której nie zastosowano to tylko przeczytana ciekawa książka
- dlatego koncentrujemy się na praktycznych aspektach stosowania metodyk.

2. Potrzebny jest rzetelny plan a nie dyplom ze szkolenia o planowaniu
- dlatego koncentrujemy się na budowaniu umiejętności członków zespołów projektowych.

3. Nie warto popełniać tych samych błędów
- dlatego koncentrujemy się na doświadczeniach i ich przekazywaniu.

4. Szkoda czasu, wysiłku i pieniędzy na niepotrzebną pracę
- dlatego koncentrujemy się na korzyściach i rezultatach.

Nasz kodeks postępowania skupiony jest wokół czterech wartości, którymi kierujemy się w pracy. Są to:

* Uczciwość i rzetelność relacji,

* Szacunek dla wiedzy innych – słuchanie tego, co do nas mówią,

* Kreatywność w poszukiwanie rozwiązań,

* Stałe uczenie się i rozwój.

Szukamy tego, co sprawne i skuteczne, co sprawdza się w działaniu. W centrum naszej uwagi znajdują się umiejętności, które na podstawie wiedzy i doświadczeń budujemy w zespołach. Oczekiwane przez naszych klientów rezultaty uzyskujemy poprzez dobór konsultantów, którzy tworzą efektywne, interdyscyplinarne zespoły, realizujące projekty. Wykorzystujemy w nich zdobyte wcześniej osobiste doświadczenia, aby zapewnić skuteczny transfer wiedzy i umiejętności.

Naszym kapitałem są wiedza i doświadczenie, które wynikają z osobistego zaangażowania w różnorodne przedsięwzięcia: programy i projekty, realizowane dla klientów korporacyjnych w Polsce i za granicą. Firmę budujemy na umiejętnościach i wieloletnim doświadczeniu grupy konsultantów biznesowych.

Nasze doświadczenia dotyczą zarządzania strategicznego, informatyki i bezpieczeństwa, finansów, ryzyka, zarządzania projektami i programami w różnych dziedzinach.

Dzięki tej właśnie wiedzy i doświadczeniom zrodziła się unikalna formuła konsultacji oferowanych przez Bratek Consulting oraz powiązane z nią szkolenia i warsztaty.

 • Planowanie

  Oferta planowanie
 • Zarządzanie

  Oferta zarządzanie
 • Doświadczenie

  Oferta doświadczenie
 • Projekty

  Oferta projekty

Bratek Consulting – wizja rozwoju

Firma opiera swój rozwój o model sieciowy. Stały zespół Bratek Consulting wspiera grupa partnerska. To działający zwykle samodzielnie niezależni konsultanci – doskonali specjaliści z różnych branż lub podobne do naszej firmy, które uznają nasze wartości. Posiadają komplementarną do naszej, dedykowaną wiedzę merytoryczną. Tworzą wraz z nami wirtualne zespoły, które dostarczają naszym klientom najlepszych, unikalnych doświadczeń i umiejętności, które odpowiadają ich specyfice oraz potrzebom.

Wykorzystujemy Internet, telekomunikację, nowoczesne aplikacje do pracy grupowej, aby pracować niezależnie od ulokowania geograficznego lub strefy czasowej poszczególnych ludzi. Możemy przez to, a także dzięki osobistym relacjom, wykorzystywać wiedzę naszych zagranicznych przyjaciół, kolegów, partnerów. Możemy zaoferować, w rozsądnych relacjach cenowych, międzynarodowe rozwiązania, uwzględniające światowe innowacje. Jednocześnie, dzięki dominującej roli naszych konsultantów, są one wolne od ryzyka niezrozumienia lub niedopasowania do lokalnych potrzeb.

Wykorzystujemy sprawdzone i uznane metodyki. Odwołujemy się do norm, modeli referencyjnych i standardów. Szukamy unikalnych, ale otwartych rozwiązań, zapewniających niezależny rozwój, ochronę inwestycji, zdolność organizacji do dalszych zmian.

Bratek Consulting o firmie

Bratek Consulting -ludzie

Siłą napędową dla Bratek Consulting jest wiedza i doświadczenie ludzi, którzy ją założyli oraz partnerów i konsultantów wspomagających realizację konkretnych projektów.

Zespołem kieruje jeden z najbardziej doświadczonych trenerów metodyki PRINCE2, pierwszy polski trener metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R®– Roman Bratek. Jest ekspertem w dziedzinie zrządzania projektami i programami. Od kilkunastu lat zarządza projektami, głównie informatycznymi dla bankowości i finansów oraz administracji publicznej. Jest zaangażowany w rozwój systemów zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Przez 5 lat pracował jako akredytowany trener brytyjskich metodyk zarządczych dla pierwszej na polskim rynku akredytowanej firmy szkoleniowej – CRM SA. Współpracował przy budowie opartych o te metodyki środowisk zarządzania projektami i programami dla polskich i zagranicznych firm. Był doradcą i konsultantem przy realizacji 6 złożonych programów w Narodowym Centrum Informacji KSA. Zawsze szuka indywidualnych, ale pragmatycznych rozwiązań, które przez wprowadzenie nowych metod, pozwalają wzmocnić zgromadzone przez użytkowników doświadczenia i osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Bratek Consulting – obszary działania

Naszym klientom, niezależnie od biznesu, w którym działają, zapewniamy pomoc i wsparcie w kluczowym obszarze najczęściej podejmowanych w firmach wyzwań, jakimi są projekty lub portfele projektów, budujemy pragmatyczne rozwiązania w oparciu o uznane metody w zarządzaniu projektami, zarządzaniu programami i przeglądach strategii, zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa.

Wyrabiamy w zespołach umiejętności, które przekładają się na konkretne mierzalne rezultaty ich pracy. Przynoszą firmie - jej właścicielom i pracownikom – sukcesy i wzrost zasobów finansowych. Leczymy występujące bolączki, źródła problemów i zapewniamy trwałą poprawę funkcjonowania wybranych obszarów firmy.

Menedżerowie, który szukając odpowiedzi na pytania:

 • - Czy prowadzone działania biznesowe są wystarczające?
 • - Gdzie i jak możemy działać skuteczniej?
 • - Jak w programach lub projektach uzyskać oczekiwane rezultaty?

znajdą u nas faktyczne wsparcie i będą mogli mierzyć efekty tej pracy.

Kontakt

 • Bratek Consulting Sp. z o.o.

  siedziba:
  Człuchowska 2c/13
  01-100 Warszawa

 • 62 735-63-14

  info@bratekconsulting.pl